HUSET

HUSET

Et temporært kunstprosjekt i Nedre Dalgate 2, Stavanger. Et kunstnerkollektiv utforsker husets arkeologi.

BLÅFJELLENDEN

BLÅFJELLENDEN

Med utgangspunkt i hytta vår: en tur til – nesten – Blåfjellenden.