To år

etter

høyesterettsdommen

I anledning toårsdagen for høyesterettsdommen, siteres fra Mímir Kristjánssons Facebook:

Norsk lov skal gjelde i Norge, også på Fosen.

I to år har regjeringen trenert en dom i høyesterett som slår fast at vindturbinene på Fosen bryter med reindriftssamenes menneskerettigheter.

Ja, ikke bare det: Parallellt med at det pågående menneskerettsbruddet på Fosen fortsetter, er regjeringen i gang med nye vindkraftprosjekter i samiske kjerneområder.

Vindkraft er en forbannelse for dette landet. Det ødelegger naturen, skaper få eller ingen arbeidsplasser, sender både strømmen og profitten rett ut av landet og ødelegger forholdet mellom det norske storsamfunnet og den samiske minoriteten. På toppen av alt destabiliserer det kraftsystemet vårt.

Turbinene på Fosen må rives. Full støtte herfra til de samiske demonstrantene som i dag blokkerer Karl Johan.