Indian summer for Hele Team Fjeldså

8. - 9. September 2023
Tilbake

Indian Summer, tidvis nesten 30 grader. Men på tross av lave temperaturer i Giljastølsvatnet, badet Hanne, mamma og Hilde.

Om kvelden kom stjernene frem på tross av det oransje støvet fra Sahara som bredde dis over hele himmelen. Karlsvognen steg opp over Skredaknuten med Alcor og Mizar godt synlig. Kometen Nishimura skulle være synlig senere denne natten, men da var det blitt overskyet.

Team Fjeldså spilte Ubongo, Diamanten og Ryktet.

Neste morgen kretset det en rovfugl over fjorden. I følge diverse oppslag på nettet en Fjellvåk: «Fjellvåk er en større rovfugl i haukefamilien. Den er en av våre vanligste rovfugler på fjellet. I 2006 var fjellvåken regnet som nært truet på norsk rødliste, i 2010 ble den regnet som livskraftig og i 2014 ble den kåret som årets fugl, siden den har økt voldsomt. Økningen skyldes flere gode smågnager år.»