I Theodor Dahlsgate 21, 4024 Stavanger, har vi to sikringsskap!

Bilder vedrørende hovedsikringen:

Her kommer bildene fra sikringsskapet på loftet der luftspennet kommer inn:

 

 

Dette er bildet fra sikringsskapet i kjelleren:


En løs sikring – kan den gjenbrukes???


Kurs nr. 2: denne kursen går til Easee-boksen i garasjen.