Å sykle gjennom villmark

Villmark fra et sykkelsete

Villmark - sett fra et sykkelsete En tur langs Blåsjø-magasinet - 26.september 2021 Blåsjø, en oppdemmet innsjø på rundt 1000 meters høyde. Her produseres ca. 7,8 TWh i form av vannkraft. Mange av anleggsveiene er stengt for motorisert ferdsel – men her går det...
Vaksinepress?

Vaksinepress?

Skal vi nå bejuble eller bekjempe disse idealistiske nattarbeiderne som er villige til å risikere bøter og erstatningssøksmål for deg, for meg, for våre barn?