Tilflukt

Et Tidligere tilfluktsrom i Stavanger ble parkeringshus. Her står også en av Antony Gormleys jernmenn.