Nord-Europas største kornlager skal rives

Stavanger havnelager skal bli boliger og kontorer

Vil allmennheten få beholde fri og romslig adgang til sjøen?

Kan vi bevare noe av den gamle bygningsmassen?

Send ditt innspill til Molleneset@Prosjektil.No