Vi skulle fiske

Mat til katten

Hadde med oss fiskestang, sluk og kniv

Men glemte trådsnellen

Så, det ble litt lek i vannkanten

i stedet for kattemat!