URBÅTEN

Funnet på en utstilling om klimaendringer i Stockholm 2020.