BROKEN PROMISES

Beauty of decay – det rives hus med historie. En dampende og oljeluktende bydel med røykende skorstener – bydelen heter fra gammelt av “varmen” – forvandles til et urbant rom med leiligheter, kontorer, kafeer og gallerier.

Om noen år er historien glemt…

Her fra rivingen av Støperigata 6 i Stavanger.